Hvordan når man så mange venner som muligt på Facebook

Facebook-udsendelse hvordan?

Når man som firma, udsender en opdatering på Facebook, forventer man at nå ud til alle ens "venner". Dette er langt fra tilfældet faktisk, når de fleste opdateringer kun ud til en procentdel af de "venner" firmaet har. Fx hvis et firma har 250 "venner", er det sandsynligt, at kun 10-12 "venner" ser udsendelsen.
facebook-udsendelse
Det er der flere grunde til, fx kan en Facebook-udsendelse kun nå ud til de "venner", som tjekker deres Facebook side med jævne mellemrum samt det, at en "ven" kan ikke nå at se alle de udsendelser, som de har modtaget så en stor procentdel udsendelser, ses ikke af en "ven", og det er ærgerligt for det firma, som bruger resource på at holde deres "venner" opdateret.

Facebook, prioriterer også udsendelser så de mest populære udsendelser vises først, og med mindre en udsendelser hører til de mest populære, så chancen for, at et firmas udsendelse ses af alle "venner", er meget lille.

Så hvad gør man, hvis man vil ses på Facebook?

Det er en god ide at udsende en firma opdatering flere gange i løbet af de første 24 timer. Udsend gerne en opdatering 3 - 4 gange for at nå så mange "venner" som muligt. Ved at udsende en nyhed flere gange forøges chancen for at blive set i nyhedsstrømmen og at blive set, er jo det, man gerne vil. Skulle en "ven" se ens udsendelse flere gange er det jo ikke værre end at se en TV reklame flere gange, det forøger kenskabet til ens firma, og det skader jo ikke.

Det er også en god ide at bruge en sjov ting som blikfang for ens Facebook-udsendelse. En sjov vittighedstegning eller illustration forøger chancen for at bliver set, og at ens opdatering ikke bare bliver "rullet" forbi og dermed ikke set. Størrelsen på det billede, man bruger til opdateringen, er også vigtig. Jeg finder, at størrelse 1200, X 900 pixel fungerer bedst for udsendelser med illustrationer eller vittighedstegninger.

Så brug humor i din firma opdatering, og udsend flere gange, så er muligheden for blive set større.